Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 0

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 0
Mieczysław KASPRZAK « WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2014 – wyborywkrosnie.pl

Mieczysław KASPRZAK

OKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA: KOMITETU WYBORCZEGO POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
KANDYDAT: NR 2
LISTA WYBORCZA NR: 9

 

Mieczysław Kasprzak to Poseł na Sejm RP II, IV, V , VI i obecnej kadencji. W latach 2011-2013 Sekretarz Stanu – wiceminister gospodarki. Wiek – 61 lat. Dwie dorosłe córki, wnuk Miłosz. Mieszka w Ostrowie k . Jarosławia  Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej w Krakowie; studia podyplomowe: kierowanie i zarządzanie oraz europejskie prawo rolne w PAN Starosta jarosławski w latach 1998-2001. Założyciel i twórca Związku Powiatów Polskich. Z ruchem Ludowym związany od 1979r. – Członek NKW PSL. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie. Aktywny działacz Z OSP RP.

Zainteresowania: polityka społeczna, gospodarka, rolnictwo. W swej codziennej pracy nie ustaje w działaniach na rzecz naszego regionu.

Jako wiceminister w Ministerstwie Gospodarki prowadził prace nad maksymalnym wykorzystaniem szansy, jaką będzie dla Polski eksploatacja złóż gazu łupkowego oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Przygotował, a następnie wspólnie z posłami Polskiego Stronnictwa Ludowego przeforsował w Sejmie  Ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz Ustawę o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Obecnie jako Poseł skupia swoje działania wokół rozwoju obszarów wiejskich, pozyskując fundusze na wsparcie rolników i ich działań zwiększających wydajność rolnictwa i podnosząc poziom życia ludności wiejskiej.
Zamierza w przyszłości rozwiązać jeszcze wiele innych kwestii, np. walczyć z ubóstwem, bezrobociem, wprowadzić ulgi dla rodzin, zwiększyć dostępność służby zdrowia, a także umożliwić rozwój młodym ludziom.

Zbliżające się wybory są szansą na wybór do Parlamentu Europejskiego właściwych ludzi, którzy do tej pory nie zawiedli