Frakcje w Parlamencie Europejskim to grupy zrzeszające eurodeputowanych (europosłów) z różnych państw według przynależności politycznej. Minimalną liczbę członków tworzących nową grupę stanowi dziewięć osób. Wszelkie kwestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem grup politycznych Parlamentu Europejskiego określa jego regulamin.

– Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy Demokraci) (EPP) – najliczniejsza frakcja w PE. Składa się z polityków o poglądach: umiarkowanie konserwatywnych, chadeckich i konserwatywno-liberalnych.

– Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (S&D) – druga co do wielkości grupa w PE. Skupia deputowanych o poglądach: socjalistycznych i socjaldemokratycznych.

– Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) – trzecia co do wielkości grupa w PE. Reprezentuje deputowanych o orientacji: liberalnej i demokratycznej.

– Zieloni – Wolny Sojusz Europejski (Greens/EFA) – czwarta co do wielkości frakcja w PE. Zasiadają w niej deputowani reprezentujący nurty zielonej polityki, pacyfizmu oraz regionalizmu.

– Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR) – piąta pod względem wielkości siła polityczna w PE. Zrzesza deputowanych o poglądach: konserwatywnych, konserwatywno-liberalnych, narodowo-konserwatywnych, katolicko-narodowych i część o orientacji eurosceptycznej.

– Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL) – szósta pod względem wielkości frakcja w PE. Gromadzi deputowanych o poglądach: komunistycznych, socjalistycznych i ekosocjalistycznych.

– Europa Wolności i Demokracji (EFD) – siódma, najmniej liczna frakcja w PE. Jej deputowani to głównie konserwatyści, konserwatywni liberałowie, narodowi konserwatyści, narodowi katolicy i eurosceptycy.