Aleksandra KOZŁOWSKA

OKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA: KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RUCHU NARODOWEGO
KANDYDAT: NR 8
LISTA WYBORCZA NR: 2