Tadeusz Mikołaj ZIĘBA

OKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA: KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RUCHU NARODOWEGO
KANDYDAT: NR 3
LISTA WYBORCZA NR: 2