Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

łukacijewskaOKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA: KOMITETU WYBORCZEGO PLATFORMY OBYWATELSKIEJ
KANDYDAT: NR 1
LISTA WYBORCZA NR: 8