Kinga Aleksandra STRUS-KOZŁOWSKA

kozlowskaOKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA RAZEM
KANDYDAT: NR 6
LISTA WYBORCZA NR: 6