Małgorzata Krystyna DACHNOWICZ

dachnowiczOKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA RAZEM
KANDYDAT: NR 2
LISTA WYBORCZA NR: 6