Marta Teresa MUSZYŃSKA

muszynskaOKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA RAZEM
KANDYDAT: NR 5
LISTA WYBORCZA NR: 6