Paweł OCHAB

ochabOKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA RAZEM
KANDYDAT: NR 7
LISTA WYBORCZA NR: 6