Alicja Barbara WOSIK

wosikOKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA: KOMITETU WYBORCZEGO POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
KANDYDAT: NR 3
LISTA WYBORCZA NR: 9