Dariusz Cezar DZIADZIO

dziadzioOKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA: KOMITETU WYBORCZEGO POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
KANDYDAT: NR 6
LISTA WYBORCZA NR: 9