Stanisław Wojciech BARTMAN

bartmanOKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA: KOMITETU WYBORCZEGO POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
KANDYDAT: NR 4
LISTA WYBORCZA NR: 9