Alicja Maria ZAJĄC

zajacOKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA: KOMITETU WYBORCZEGO PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
KANDYDAT: NR 2
LISTA WYBORCZA NR: 4

 

Urodziła się 26 czerwca 1953 r. we Wrocławiu, od 1954 r. mieszka w Jaśle. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 3, kontynuowała naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle (1968-1972). Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek – biologia (1972-1977).

Pracowała zawodowo na różnych stanowiskach w służbach ochrony środowiska, w województwach: rzeszowskim, krośnieńskim (1977-1995). W latach 1996-2001 była ekspertem w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W latach 2001-2005 pełniła funkcję prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Jaśle. Jako jedyny reprezentant Podkarpacia zasiadała w Krajowej Radzie Reprezentantów PCK. Od października 2005 r. jest prezesem Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie. Reaktywowała pierwsze w czasach powojennych bale charytatywne w Jaśle (1998, 1999, 200, 2002, 2004 i 2006); członek NSZZ „Solidarność.

Należała do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, przez dwie kadencje pełniła funkcję przewodniczącej Krajowego Sądu Zjednoczenia. W 2006 r. kandydowała w wyborach samorządowych z ramienia Prawa i Sprawiedliwości; Radna Rady Powiatu w Jaśle od 12 listopada 2006 r. do 22 czerwca 2010 r., od 08 grudnia 2006 r. pełniła funkcję przewodniczącej Rady Powiatu. Była członkiem Komisji Społecznej oraz Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu, przewodniczącą Powiatowej Rady Zatrudnienia. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową PCK III i II Stopnia, Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Wdowa po tragicznie zmarłym w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem senatorze Stanisławie Zającu, dzieci Agnieszka – adwokat i Wojciech – prawnik, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Alicja Zając została wybrana do Senatu w wyborach uzupełniających przeprowadzonych 20 czerwca 2010 r. zdobywając blisko 270 tys. głosów. Jest członkiem senackich Komisji Środowiska
i Spraw Zagranicznych oraz członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W swoim okręgu wyborczym prowadzi Biura Senatorskie w Jaśle i Brzozowie.