Bronisław Tadeusz TOFIL

OKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA KOMITETU WYBORCZEGO SLD UP
KANDYDAT: NR 7
LISTA WYBORCZA NR: 3