Janusz Kazimierz KONIECZNY

OKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA KOMITETU WYBORCZEGO SLD UP
KANDYDAT: NR 3
LISTA WYBORCZA NR: 3

 

 

 

Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Radny Województwa Podkarpackiego I, III i IV kadencji. Były Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia. Członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. W Sejmiku członek Klubu radnych: Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Senator    RP V kadencji.  Dyrektor Wydziału Kultury  i Sztuki w Urzędzie Wojewódzkim w Krośnie w   latach    1982    –    1983.    Były    dyrektor    Zespołu Szkół    Ogólnokształcących    i    Liceum    Ogólnokształcącego    w   Rymanowie.

Odznaczony    Krzyżem    Ofcerskim    OOP,    Krzyżem    Kawalerskim    OOP,    Złotym    Znakiem    Związku    OSP,   Medalem    KEN    oraz    innymi    odznaczeniami    państwowymi    i    resortowymi.

Mgr    historii,    absolwent    WSP    w    Krakowie    w    1977    r.

Prywatnie: żonaty (żona Krystyna, emerytowana nauczycielka, magister chemii), ma jednego syna (Piotra, magistra ekonomii).