Przemysław JEDNACZ

jednaczOKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA KOMITETU WYBORCZEGO SLD UP
KANDYDAT: NR 9
LISTA WYBORCZA NR: 3