Mieczysław Józef GOLBA

111615-golbaOKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA: KOMITETU WYBORCZEGO SOLIDARNA POLSKA ZBIGNIEWA ZIOBRO
KANDYDAT: NR 1
LISTA WYBORCZA NR: 1