Dariusz BARAN

baranOKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA KOMITETU WYBORCZEGO KKW EUROPA PLUS TWÓJ RUCH
KANDYDAT: NR 6
LISTA WYBORCZA NR: 5