Ewa WASIEWICZ

wasiewiczOKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA KOMITETU WYBORCZEGO KKW EUROPA PLUS TWÓJ RUCH
KANDYDAT: NR 3
LISTA WYBORCZA NR: 5