Grzegorz Piotr TERESZKIEWICZ

tereszkiewiczOKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA KOMITETU WYBORCZEGO KKW EUROPA PLUS TWÓJ RUCH
KANDYDAT: NR 2
LISTA WYBORCZA NR: 5