Marta Agata NIEWCZAS

marta_niewczasOKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA KOMITETU WYBORCZEGO KKW EUROPA PLUS TWÓJ RUCH
KANDYDAT: NR 1
LISTA WYBORCZA NR: 5