Wacław Daniel BAR

barOKRĘG WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA KOMITETU WYBORCZEGO KKW EUROPA PLUS TWÓJ RUCH
KANDYDAT: NR 8
LISTA WYBORCZA NR: 5