Kandydaci do Parlamentu Europejskiego to osoby zgłaszane na podstawie wniosków przygotowanych przez wyborców lub partie polityczne, które tworzą koalicje.

Kampanię wyborczą przygotowuje i prowadzi komitet wyborczy kandydata lub partii politycznej. To on przygotowuje listy okręgowe kandydatów.

Każdy komitet, przed zarejestrowaniem musi zabrać 1000 podpisów poparcia pod wnioskiem o rejestrację komitetu.

Do obowiązków komitetu wyborczego należy zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów do PE (5 do 10 osób na jednej liście). Tak utworzoną listę kandydatów należy zarejestrować. Aby to uczynić potrzeba zebrać co najmniej 10 000 podpisów poparcia dla danej listy.

Kandydaci do Parlamentu Europejskiego mogą kandydować tylko z jednego okręgu i jednej listy wyborczej.