Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1143

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1156
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2014 – wyborywkrosnie.pl

26.05.2014 – WYNIKI WYBORÓW

WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 źródło: http://pe2014.pkw.gov.pl


23.05.2014 – wybory do Parlamentu Europejskiego

25.05.2014 od godziny 7:00 – 21:00 odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, zachęcamy do pójścia do urn i oddania swojego głosu. TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY!


23.05.2014 – CISZA WYBORCZA

Dnia 23.05.2014 od godziny 00:00 obowiązuje cisza wyborcza.


17.05.2014 – termin na wydawanie wyborcom zaświadczeń o prawie do głosowania

23 maja 2014 r. (piątek) – upływa termin na wydawanie wyborcom zaświadczeń o prawie do głosowania. Zaświadczenia wydawane są w godzinach pracy urzędu.


15.05.2014 – termin na zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców

22 maja 2014 r. (czwartek) upływa termin na zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą oraz zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach


13.05.2014 – termin sprawdzania przez wyborców czy zostali ujęci w spisie wyborców

19 maja 2014 r. (poniedziałek) upływa termin: Sprawdzania przez wyborców czy zostali ujęci w spisie wyborców.


11.05.2014 – termin na składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

20 maja 2014 r. (wtorek) upływa termin na składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców


10.05.2014 – upływają ważne terminy

12 maja 2014 r. (poniedziałek) upływa termin: 1) zgłaszania konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą 2) składania wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania 3) zgłaszania wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a 4) składania przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej,


10.05.2014 – termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

15 maja 2014 r. (czwartek) – upływa termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania